درباره شرکت پال صنعت شرق

شرکت پال صنعت شرق با بهره گیری از تجارب ارزشمند کارشناسان صنعت در زمینه ی طراحی و ساخت ماشین آلات تخلیص روغن و سوخت به منظور ارتقاء بهره وری از ماشین آلات و کاهش هزینه های محسوس و هم چنین ارائه ی خدمات مشاوره ای خدمات پس از فروش و تامین قطعات افتخار همکاری را دارد.دستگاههای تصفیه ی سوخت ساخت شرکت پال صنعت شرق با توجه به مراحل مختلف فیلتراسیون توانایی جداسازی آلودگی ها (ذرات و آب ) از سوخت تا مصرف موتور جلوگیری کرده و از سایش و شکستگی سیستم انژکتور کاملا پیشگیری می کند.

about

محصولات شرکت پال صنعت شرق

مشتریان ما